PROFINEX  holding, s.r.o. je obchodno-investičná spoločnosť, ktorá svoje aktivity rozvíja na trhu už od roku 2000. Od svojho vzniku je riadená manažmentom dlhodobo a úspešne pôsobiacim v oblasti nehnuteľností  a investícií. Z pôvodne lokálne pôsobiaceho hráča sme sa vyprofilovali na firmu realizujúcu svoje aktivity v rámci celej Európy.

Skupina PROFINEX  holding vytvára kompaktný celok niekoľkých divízií, poskytujúcich kompletné služby nie len v oblasti developmentu a stavebníctva, ale i v oblastiach obchodovania s komoditami a v private equity, pričom tieto aktivity zabezpečuje prostredníctvom svojich dcérskych a sesterských spoločností v rámci teritória celej EÚ.

Kľúčom úspechu spoločnosti vo všetkých štyroch segmentoch je trvalo udržateľný prístup k podnikaniu, riadený talentovanými a motivovanými tímami odborníkov, ktorí pracujú v rámci jej celého portfólia.

PROFINEX holding sa radí medzi trhovo pozitívne orientované subjekty a na základe toho pre svoje budúce projekty vyhľadáva u nás i v zahraničí rovnocenných partnerov na spoluprácu. Motto spoločnosti PROFINEX  holding -  profesionalita a skúsenosť  (professionality & experience) sa okrem iného napĺňa i spoluprácou s viacerými významnými firmami, s ktorými kooperuje v rámci poradenskej činnosti, či spolufinancovania konkrétnych projektov. Projekt Miletičova 60 pripravuje a realizuje prostredníctvom dcérskej spoločnosti PROFINEX estate, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou štruktúry PROFINEX holding a aktívne sa podieľa aj na ďalších developerských aktivitách skupiny.

 

PROFINEX holding, s.r.o.
Horná 41
974 01 Banská Bystrica
Slovakia

Tel.: 048/412 4444
www.profinexholding.sk
mileticova60@profinexholding.sk