UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. je financujúcou bankou projektu Miletičova 60.

 

Samozrejmosťou pre kupujúcich v projekte Miletičova 60 je možnosť financovania kupovanej nehnuteľnosti pomocou hypotekárneho úveru. Pre pohodlie je klientom k dispozícií tím hypotekárnych profesionálov a takisto špeciálne podmienky hypoték.

Kontakt: predaj@mileticova60.sk, 0948 60 60 60

 

VÝHODNÉ PONUKY HYPOTEKÁRNYCH ÚVEROV
V spolupráci s vybranými bankami sme pre klientov projektu Miletičova 60 pripravili zvýhodnené podmienky financovania hypotekárnym úverom:  

    

 
 • Bezplatné posúdenie žiadosti o úver
 • 100% zľava z poplatku za spracovanie úveru
 • Bez potreby predkladania znaleckého posudku
 • Atraktívna úroková sadzba - produktová zľava 0,7% z výslednej výšky úrokovej sadzby
 • Znížená úroková sadzba pri aktívnom využívaní bežného účtu
 • Možnosť realizovania mimoriadnych splátok bez poplatku:
  • vo výške 1,5% zo zostávajúcej istiny úveru raz mesačne cez ČSOB Smartbanking
  • vo výške 20% zo zostatku istiny raz ročne
 • Výhodné poistenie úveru a nehnuteľnosti v ČSOB Poisťovni uzatvárané priamo v pobočkách ČSOB
 • Odborné poradenstvo a individuálny prístup k potrebám klientov

         viac info >>

 • Jednoduché vybavenie s minimom potrebných dokladov
 • Bez poplatku za poskytnutie úveru
 • Možnosť mimoriadnych splátok vo výške 20% úveru ročne bez poplatku
 • Príležitosť predčasného splatenia celého úveru po uplynutí doby fixácie
 • Zvýhodnenú úrokovú sadzbu
 • Možnosť čerpať úver na jednotlivé splátky už pred dokončením stavby
 • Schválenie hypotekárneho úveru už na základe rezervácie bývania
 • Kumulovanie kampaňových benefitov s benefitmi projektu

         viac info >>

 

      

        

 
 • Bezplatné posúdenie žiadosti o úver
 • 100% zľava zo spracovateľského poplatku
 • Zvýhodnená úroková sadzba  :
  • o 0,3% za financovanie  v  projekte
  • o 0,5% za poukazovanie príjmu na účet  v SLSP aspoň  vo výške 1,5 násobku splátky úveru minimálne 250 € a splácanie úveru inkasom z účtu v SLSP
  • o 0,2% za poistenie úveru
 • Bez predloženia Znaleckého posudku - nehnuteľnosť je ohodnotená znalcom banky
 • Mimoriadne ročné splátky vo výške 20% z istiny – bez poplatku pri fixácií 3,5,10 rokov
 • Možnosť predčasne splatiť celý zostatok úveru alebo ľubovoľnú čiastku pri obnove fixácie úrokovej sadzby bez poplatku
 • Bez poplatku za správu úveru
 • Vybavenie a zaplatenie vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností

        viac info >>

 • 100% zľava zo spracovateľského poplatku
 • Bezplatné posúdenie žiadosti o úver, a to aj bez podpísanej rezervačnej zmluvy
 • Minimum dokladov k posúdeniu zmluvy
 • Bez predloženia Znaleckého posudku
 • Zvýhodnená úroková sadzba  : 
  • o 0,4% za poukazovanie príjmu na účet  v OTP Banka Slovensko a.s.
 • Možnosť realizovať mimoriadne splátky až do výšky 20% z úveru ročne bez poplatku
 • Možnosť predčasne splatiť celý zostatok úveru alebo ľubovoľnú čiastku pri obnove fixácie úrokovej sadzby bez poplatku
 • Bez poplatku za správu úveru

      viac info >>

 

 

 

Bližšie informácie o splátkovom kalendári a hypotekárnych produktoch Vám radi poskytnú naši predajcovia alebo hypotekárni špecialisti:
E-mail: predaj@mileticova60.sk
Telefón: 0948 60 60 60