Polyfunkčný bytový dom - Miletičova 60

Z Miletičovej ulice sa stáva atraktívna pulzujúca tepna s ponukou bývania pre všetkých, ktorí to do práce a na nákupy nechcú mať ďaleko. Pohyb a život sa symbolicky tepom prenáša na uličnú fasádu.
Celkové riešenie fasády, ktoré je v súlade s aktívnym dianím v tejto časti mesta, prispieva k pozitívnemu vnímaniu jeho okolia a pridáva optimizmus okoloidúcim pri jej vzhliadnutí.