Vyberte si podlažie

1. NP 2. NP 3. NP 4. NP 5. NP 6. NP 7. NP 8. NP 9. NP 10. NP 11-12. NP

Vyberte si byt

Voľný Voľný Administratívny priestor Rezervovaný Predaný
1-1.01 1-1.02 1-1.03 1-1.04A 1-1.05

Voľné byty

OP 1-1.01     OP 1-1.02     OP 1-1.05     AP 2.15

Obchodný priestory 1-1.01

CELKOVÁ PLOCHA 404,92 m2